• Aankondiging ALV 27 januari 2021

 • Hierbij nodigt het Algemeen Bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op Woensdag 27 januari 2021

  Digitale Algemene ledenvergadering

  Start online vergadering: 20.00 uur

  NB: De Algemene ledenvergadering zal dit keer alleen online te volgen zijn middels onze live webinar via MS Teams. De gebruikers link hiervoor zal nog verstrekt gaan worden. De stemming zal net als de vorige keer online verlopen. Instructies hiervoor volgen nog. Op de livestream kan vanaf 19:45 uur worden ingelogd.

  AGENDA
  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Ingekomen stukken
  3. Mededelingen
  4.. Inventarisatie rondvraag punten
  5. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 23 september 2020 *
  6. Jaarverslag seizoen 2019-2020 **
  7. Jaarrekening seizoen 2019-2020 ***
  8. Verslag kascommissie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

  Toevoegingen nav de bovenstaande agendapunten zijn:
  *Agendapunt 5 notulen Algemene ledenvergadering 23 september 2020 Bovenstaande notulen is vanaf 18 januari 2021 op te vragen via secretaris@vvsvi.nl
  **Agendapunt 6 jaarverslag 2019/2020: N.a.v het punt 6 het jaarverslag is vanaf 18 januari 2021 op te vragen via secretaris@vvsvi.nl
  *** Agendapunt 7 jaarrekening 2019-2020: N.a.v punt 7 de jaarrekening vanaf 18 januari 202i op te vragen via secretaris@vvsvi.nl Tot slot een oproep aan elk clublid: we maken zware tijden met elkaar door. Denk waar mogelijk met elkaar mee. Dit in het belang van jouw club. Heb je ideeën en/of suggesties om deze moeilijke tijd door te komen? Deze zijn van harte welkom. Elke euro is er tenslotte één.

  Alvast onze hartelijke dank!

  Namens het Algemeen Bestuur,
  Patricia Nicolay,
  Secretaris. Algemeen Bestuur v.v. SVI