• Algemene Leden Vergadering 11 december

 • Hierbij nodigt het Algemeen Bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op

  Woensdag 11 december 2019
  Clubhuis “De Siggels”
  Aanvang: 20.00 uur

  AGENDA
  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Ingekomen stukken
  3. Mededelingen
  4. Inventarisatie rondvraagpunten
  5. Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering ⃰d.d. 17 juli 2019 en 16
  september 2019
  6. Jaarverslag Seizoen 2018-2019 ⃰
  7. Jaarrekening Seizoen 2018-2019 ⃰
  8. Benoeming bestuursleden
  9. Verslag kascommissie
  10.Rondvraag
  11.Sluiting

  Namens het Algemeen Bestuur,
  Bruce Bostelaar, Secretaris a.i. Algemeen Bestuur v.v. SVI

  *Agendapunt 5, 6 en 7:

  De volgende stukken zijn vanaf 27 november 2019 op te vragen via: secretaris@vvsvi.nl

  • Notulen Algemene Ledenvergadering 17 juli 2019 en 16 september 2019
  • Jaarverslag Seizoen 2018-2019
  • Jaarrekening Seizoen 2018-2019