• Algemene Ledenvergadering 14 december 2021

 • Hierbij nodigt het Algemeen Bestuur u uit voor onze digitale Algemene Ledenvergadering,
  Datum: dinsdag 14 december 2021
  Aanvang vergadering: 20.00 uur
  De Algemene Ledenvergadering van v.v. SVI zal online plaatsvinden. De gebruikerslink om deel te kunnen nemen zullen wij uiterlijk een week van tevoren verstrekken. Tevens zullen er digitale stemmingen zijn.

  AGENDA
  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Ingekomen stukken
  3. Mededelingen
  4. Inventarisatie rondvraag punten
  5. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 7 september 2021*
  6. Bespreken beleidsplan 2022-2026**
  7. Jaarverslag seizoen 2020/2021***
  8. Jaarrekening 2020/2021****
  9. Verslag kascommissie
  10. Goedkeuren bestuurslid
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

  Toevoegingen n.a.v. de bovenstaande agendapunten zijn:
  *Agendapunt 5: notulen Algemene ledenvergadering 07 september 2021
  De notulen zijn vanaf 1 december op te vragen via pnicolay@vvsvi.nl
  **Agendapunt 6: Beleidsplan 2022-2026:
  Het beleidsplan is vanaf 1 december 2021 op te vragen via pnicolay@vvsvi.nl
  *** Agendapunt 7: Jaarverslag 2020-2021:
  Het jaarverslag is vanaf 1 december 2021 op te vragen via pnicolay@vvsvi.nl
  **** Agendapunt 8: Jaarrekening 2020-2021:
  De jaarrekening is vanaf 1 december 2021 op te vragen via pnicolay@vvsvi.nl

  Tot slot vragen wij aan jullie allen om je betrokkenheid te tonen naar vv SVI. Dit doe je door aanwezig te zijn en een positieve bijdrage te leveren bij deze Algemene Ledenvergadering.

  Namens het Algemeen Bestuur,
  Patricia Klappe, Secretaris Algemeen Bestuur v.v. SVI