• Algemene Ledenvergadering verschoven naar september

  • In verband met de beperkende maatregelingen die corona met zich meebrengt, heeft het Algemeen Bestuur besloten om de geplande Algemene Ledenvergadering van 10 juni naar september te verplaatsen. Een exacte datum zal nog worden gecommuniceerd.