• Bericht Algemeen Bestuur t.a.v. de Vrienden van SVI

  • Vorig seizoen hebben wij van de “Vrienden van SVI” wederom veel steun mogen ontvangen. Hiervoor zijn wij zeer erkentelijk. Omdat er relatief veel vragen zijn ontvangen over de te ontvangen consumptiebonnen, willen wij hierbij melden dat de bonnen in de maak zijn en deze in de loop van komende week verzonden zullen worden. Ook dit is relatief aan de late kant en hiervoor willen wij ook onze excuses aanbieden. Wij hopen u allen binnenkort weer op ons sportpark te mogen ontvangen.

    Met sportieve groeten,

    Bruce Bostelaar
    Penningmeester Algemeen Bestuur