• Bestelling nieuw tenue in twee fasen

 • Beste leden,
   
  Hierbij wil het Algemeen Bestuur bekend maken dat het nieuwe tenue in twee fasen wordt besteld. De tweedeling in de bestelling komt voort uit het gegeven dat nog niet voor ieder team een shirtsponsor beschikbaar is. Zodoende willen wij middels dit bericht ook een ieder vragen, met name de spelers/ouders van de desbetreffende teams, om mee te denken over het aandragen van een shirtsponsor. Het Algemeen Bestuur zal overgaan tot het bestellen van de tweede fase indien alle hieronder staande teams zijn voorzien van shirtsponsoren.
   
  Het betreft:
  ?? De seniorenteams  5, 6, 8 en 11;
  ?? De gehele JO-12 lichting, 6 teams;
  ?? De gehele JO-11 lichting, 6 teams;
  ?? De gehele JO-10 lichting, 6 teams.
  ?? De Mini’s
   
  Voor nadere informatie of aanlevering sponsoren kan men contact opnemen met de Bestuursgroep Commercie, te weten sponsoring@vvsvi.nl
   
  Met vriendelijke groet,
    
  Harro J. Velthuis