• Corona Update

 • De nieuwe maatregelen afgekondigd op 12 oktober betekenen voor ons als vereniging ook veel. Hieronder de extra regels waarbij de basis van de protocollen en het 1,5 mtr boekje blijft bestaan:

  1) Wij hebben als Algemeen Bestuur samen met de voorzitters van de Bestuur Groepen besloten gehoor te geven aan de oproep van Minister-President Rutte en vragen ook iedereen zich hieraan te houden: ZOEK NIET DE GRENZEN OP

  2) Alle jeugd ( t/m O19 ) mag zonder extra maatregelen blijven trainen en op de trainingstijden onderlinge wedstrijden spelen. De trainers regelen dit zelf onderling met elkaar. De grasvelden mogen dan gebruikt worden maar er zal geen belijning worden opgezet, geen scheidsrechters geregeld en geen pupillendoelen worden klaargezet.

  3) Alle senioren mogen in groepjes van 4 blijven trainen waarbij de onderlinge afstand 1,5 mtr moet blijven. Dus geen partijspel, duels en rondo’s etc. er mogen meerdere groepjes tegelijk trainen maar ook daar de 1,5 mtr afstand behouden.

  4) Het sportpark is op zaterdag en zondag gesloten.

  5) De kleedkamers zijn gesloten, er is geen gelegenheid voor omkleden, douchen etc etc.

  6) Elke trainingsavond gaat de verlichting om 21.30 uur uit.

  7) Het clubhuis kan gebruikt worden voor vergaderdoeleinden ( max. 30 personen ) en het open en sluiten moet zelf geregeld / afgestemd worden via de kantinebeheerder of de voorzitter van je Bestuur Groep.

  8) Het clubhuis is een openbare ruimte en daar dient een mondkapje gedragen te worden in de zogenaamde verkeersruimtes. Dus niet als je aan tafel zit tijdens bv een vergadering.

  Bovenstaande gaat per direct in en duurt zo lang totdat de overheid andere richtlijnen aangeeft. We beseffen dat dit weer een achteruitgang is maar ook door gezamenlijk niet de grenzen op te zoeken dragen we hopelijk bij aan een snelle versoepeling van de regels zodat we weer vrijuit kunnen sporten en elkaar ontmoeten.

  Namens het AB en alle Bestuur Groepen