• Doelstelling BG Activiteiten

  De Activiteitencommissie SVI is ingesteld in 2003, na het 50 jarig jubileum, door het Algemeen Bestuur. Hierbij is het doel om activiteiten te organiseren op een zo breed mogelijk vlak voor jong en oud.

  De Activiteitencommissie (hierna AC genoemd) is ingesteld met als doel: het organiseren en coördineren van activiteiten op een zo breed mogelijk vlak om daardoor de band tussen de leden onderling en met de vereniging te versterken. Daarnaast zijn deze activiteiten ook bedoeld om naamsbekendheid van de v.v. SVI te krijgen en voor het werven van leden.

  Taken
  Aan het begin van elk seizoen wordt er een activiteitenkalender opgesteld waarin de activiteiten komen te staan voor het komende seizoen. Deze activiteiten kunnen op eigen initiatief worden georganiseerd door de AC, op aanvraag door het bestuur of op aanvraag van (meerdere) leden.

  De activiteiten
  Namens het Algemeen Bestuur organiseert de AC de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, Medewerkeravond, Koningsdag en Familiedag. De Nieuwjaarsreceptie wordt ingeluid met het snerttoernooi om daarna met alle leden een hapje en een drankje te nuttigen op de receptie. Hierbij kan iedereen elkaar gelukwensen voor het nieuwe jaar. De Medewerkeravond wordt in de maand maart gehouden en is er voor iedere medewerker/vrijwilliger van v.v. SVI die haar steentje heeft bijgedragen aan het afgelopen seizoen. De Koningsdag begint met een optocht door Zwolle-Zuid. Na aankomst op het sportpark de Siggels zijn er verschillende activiteiten gaande voor jong en oud. Ieder seizoen wordt afgesloten met een SVI Familiedag waar alle SVI-ers en iedereen die SVI een warm hart toedraagt van harte welkom zijn voor een gezellige dag.

  Naast de bovengenoemde activiteiten, die op aanvraag van het Algemeen Bestuur worden georganiseerd, organiseert de AC voor elke groep leden binnen de v.v. SVI een jaarlijkse activiteit, namelijk:

  Oktoberfest
  Een sinterklaasmiddag voor de Mini’s en de F-pupillen
  Voetbalquiz voor de senioren en de A-junioren
  Een avond Forelvissen met de senioren
  Het draaien van het “Rad van Avontuur” op zaterdagen
  Forumavond voor sponsoren en genodigden
  Oliebollenactie
   
  “De Vrienden van SVI”
  De vrienden van SVI betalen aan het begin van iedere seizoen een x bedrag. Als tegenprestatie krijgen zij hiervoor: gratis toegang bij wedstrijden van het 1e elftal, een aantal consumptiebonnen en betalen zij een lager entree bij activiteiten. Wilt u ook een ‘vriend van SVI’ worden mailt u ons op activiteiten@vvsvi.nl.

  Kortom
  De Activiteitencommissie is een zeer enthousiaste groep vrijwilligers die met medewerking van vele andere SVI-ers ervoor zorgt dat er genoeg bij SVI te beleven is om de vereniging levend, sociaal en gezellig te houden. Wij staan altijd open voor suggesties, op- en/of aanmerkingen. U kunt ons benaderen via het mailadres: activiteiten@vvsvi.nl of door één van de leden aan te spreken.