• Kerstwens

 • v.v. SVI wenst al haar leden, vrijwilligers en sponsoren fijne kerstdagen en een
  gelukkig en sportief 2022!

  “Samen maken en zijn we de v.v. SVI”

  Een goede gezondheid en het welzijn van familie en vrienden blijft het belangrijkste in het leven. We hadden gehoopt dat het seizoen 2021/2022 weer een normaal seizoen zou zijn.
  Tot voor enkele weken leek dit ook het geval. Er werd weer volop gevoetbald en na de wedstrijd kon er weer een consumptie worden genuttigd in ons clubhuis.
  Echter sinds enkele weken roept Corona de mooie start weer enigszins een halt toe. Voetballen met publiek is niet toegestaan en na 17.00 uur stopt het gezellig samenzijn.

  Gezien de voortdurende bizarre omstandigheden, willen we toch van de gelegenheid gebruik maken om alle leden, vrijwilligers en sponsoren te bedanken voor de inzet en bijdrage in dit, opnieuw, bijzondere jaar. Het betekent veel voor ons dat we ook dit jaar weer samen de schouders onder onze mooie club hebben gezet.

  Samen zijn we weer in staat gebleken om, ondanks de beperkingen, mooie en gezellige momenten te creëren.
  Zodra er weer beperkingen werden ingevoerd, bleken we in staat om dit samen op te lossen en te organiseren. Zo blijven we invulling geven aan onze slogan “Samen maken en zijn we de v.v. SVI”!

  We zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt!

  Gezien de lockdown zal er in januari 2022 helaas geen nieuwjaarsreceptie zijn.


  Namens het Algemeen Bestuur v.v. SVI
  Met vriendelijke groet,
  Geert Prins