• LIVE BLOG: update maatregelen m.b.t. het Coronavirus bij v.v.SVI

 • LIVE BLOG:

  Vanuit v.v.SVI proberen we de gang van zaken rondom het Coronavirus zo goed mogelijk te volgen en adviezen op te volgen. Dit kan van dag tot dag veranderen, vandaar dat we in deze blog de stand van zaken voor u samenvatten. Heeft u vragen over het wel of niet doorgaan van (online) team momenten, dan kunt u die via de gebruikelijke kanalen stellen bij de leiders/coaches van uw team. 

  08-04-2020

  Beste SVI-ers,

  Het zijn bizarre tijden en niemand weet wat ons nog te wachten staat. We zijn in de greep van een onzichtbaar en gevaarlijk virus. Hopelijk is en blijft iedereen gezond. Mochten leden of familieleden toch besmet zijn geraakt, dan wensen we hen sterkte en een voorspoedig herstel.

  De huidige situatie heeft ook consequenties voor v.v. SVI. Graag informeer ik jullie waar we staan en wat ons op dit moment bezighoudt. De KNVB heeft besloten de amateurcompetities te beëindigen, wat gezien de omstandigheden een juist besluit is.
  Ondanks dat het huidige seizoen over is, zijn we al bezig met de toekomst en het nieuwe seizoen.

  De financiële consequenties
  Als voetbalvereniging zijn de contributies, sponsorinkomsten en de inkomsten uit het clubhuis/buurthuis de drie financiële pijlers waarop we drijven. Sinds 16 maart 2020 genereren wij geen inkomsten meer uit het clubhuis/buurthuis doordat de voetbal is afgelast en het clubhuis/buurthuis is gesloten. En we gingen juist de periode in met veel voetbal, toernooien en activiteiten, wat een belangrijk deel van de jaarlijkse inkomsten moest garanderen.
  De sponsorcontracten waren allemaal al gefactureerd, en dus blijft de contributie als enige inkomstenbron over. Dit terwijl vaste lasten als huur, gas, water en licht en lonen gewoon doorgaan.
  U zult begrijpen dat we als vereniging voor een pittige financiële uitdaging staan.

  Alle contracten die we hebben kunnen opschorten, hebben we ook daadwerkelijk opgeschort. Ook zijn we met de medewerkers die een vrijwilligersvergoeding of loon ontvangen in gesprek.
  Met de vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen, hebben we afgesproken de laatste termijn niet uit te betalen. Wij zijn dankbaar voor deze solidariteit.

  Onze penningmeester, Bruce Bostelaar, is samen met de penningmeester van de Stichting Clubhuis, Henk Dekker, druk bezig om gebruik te maken van de noodhulp welke ons wordt geboden door de Rijksoverheid, Gemeente Zwolle, KNVB. NOC*NSF en de Rabobank.

  Mede door de trouwe en de nieuwe sponsors is de post Sponsorinkomsten dit jaar flink gegroeid. Dat is een welkome post, en we zijn onze sponsors dankbaar dat ze onze vereniging blijven ondersteunen. We hebben onze sponsoren per brief aangeboden om hen te helpen bij eventuele acties richting klanten, b.v. via onze social media kanalen. Een aanbod dat zeer op prijs werd gesteld, waarbij we laten merken dat we als v.v. SVI samen optrekken om de crisis te doorstaan.

  Wij hopen dat op 1 juni 2020 de situatie zich weer enigszins heeft genormaliseerd en we weer plannen kunnen maken voor het nieuwe seizoen. Mocht de gezondheidssituatie echter daarna nog steeds strenge maatregelen noodzakelijk maken, dan zullen wij ons opnieuw moeten beraden over de gevolgen hiervan.

  Samen voor Iedereen
  Ondanks deze moeilijke tijd zitten we niet stil. Ik merk bij de mensen die ik spreek een positieve mindset. Dat sterkt mij ook in het vertrouwen dat we als vereniging deze storm doorstaan. Daar hebben we de steun en inzet van alle leden, vrijwilligers en sponsors bij nodig. Maar die zal er vast en zeker zijn!

  Er wordt hard gewerkt om de elftallen voor het volgende seizoen weer te voorzien van trainers en binnenkort zal er gestart worden met de teamindeling voor het volgend seizoen. Daarnaast zullen we er alles aan doen om 2020 toch nog een sportief en actief jaar te maken. We hebben een aantal activiteiten moeten opschorten maar wellicht dat we in het najaar nog gelegenheid vinden om ze te organiseren. Ik hoop dat we het seizoen nog mogen afsluiten met een spetterende Familiedag en jullie daar in grote getale te mogen verwelkomen. Ik schat zo in dat velen na deze verplichte lockdown wel toe zijn aan wat ontspanning.


  Samen zijn we en maken we v.v. SVI!

  Met sportieve groet,
  Namens het Algemeen Bestuur v.v. SVI

  Geert Prins

   

  31-03-2020

  Brief van het bestuur aan alle leden:

  Beste Leden,

  De club ligt er verlaten bij, dit raakt onze club op alle fronten. En helaas is de competitie voor dit seizoen voorbij, dit is zojuist door de regering en ook de KNVB bevestigd. 

  Maar samen maken we de vereniging! Wij zullen daarom ook allemaal ons steentje moeten bijdragen om de vereniging door deze moeilijke tijd heen te loodsen. Om te zorgen dat de vereniging aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen, zullen wij de contributie voor het 4e kwartaal van het seizoen 2019-2020 op de normale manier innen. Doordat er voor ons als vereniging geen andere inkomsten zijn, in de afgelopen en de komende periode, hebben we de contributie nodig om de kosten te kunnen betalen. We hebben als Algemeen Bestuur alle mogelijke maatregelen genomen om de kosten van de vereniging zo laag mogelijk te houden, maar bijvoorbeeld de kosten van de huur en gas, water en elektriciteit lopen gewoon door.

  Daarnaast zijn wij als Algemeen Bestuur druk bezig om alle steunmaatregelen, beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid, Gemeente Zwolle en NOC*NSF, zo goed mogelijk te benutten voor onze vereniging. Hierin trekken we samen op met de Stichting Clubhuis en de Stichting MVO.

  Wij hopen daarom op jullie begrip en medewerking,

  Met vriendelijke groeten,

  Het Algemeen Bestuur van v.v. SVI

  https://sportzaken.pro/verenigingsbestuur/contributiezaken/inning-van-contributie-in-coronatijd/

   

  25-03-2020

  Inloopspreekuur van het Algemeen Bestuur op 4 april afgelast.

   24-03-2020

  De regering van Nederland heeft 23 maart besloten dat er wegens het Corona-virus tot 1 juni geen evenementen gehouden mogen worden. Dat betekent dat tot 1 juni er geen toernooien of andere evenementen bij v.v.SVI zullen plaatsvinden. Het is spijtig, maar de gezondheid van sporters, publiek, medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners moet altijd vooropstaan. 

  De voetbalcompetitie valt niet onder dit besluit. Hierover zal voor 6 april een besluit genomen worden, welke wij nu afwachten.

  Verder willen wij u erop attenderen dat de regels betreffende sociale omgang aangescherpt zijn. Het sportpark is niet afgesloten, waardoor er nog steeds toegang is tot de velden. Dit is door de gemeente bepaald, bij wie ook de handhaving ligt. Wel gelden ook hier nu de regels dat voor jongeren ouder dan 12 jaar en voor volwassenen, je niet met meer dan 3  personen tegelijk bij elkaar mag zijn en 1,5 afstand moet houden. Voor deze groepen is voetballen op de velden van v.v.SVI daarom niet meer mogelijk. Voor kinderen onder de twaalf geldt een uitzondering, zij mogen wel met elkaar spelen. Wij laten het aan de ouders over om hier verantwoord mee om te gaan en niet teveel kinderen tegelijk te laten voetballen op onze velden. Gebruik je verstand, houd je aan de regels.

   

  18-03-2020:.

  - Hanze Trophy afgelast
  Voetbal Quiz (03 april) afgelast

   

   15-3-2020:

  Naar aanleiding van de verdere maatregelen genomen door de regering zal ook v.v.SVI sluiten. Zie bief van het bestuur: https://www.vvsvi.nl/sluiting-v-v-svi-ten-gevolge-van-het-coronavirus/

   
  14-3-2020:
   
  - Zolang de scholen open zijn adviseren wij de trainingen door te laten gaan. Dit is leidend voor ons
  - Het staat trainers vrij om in overleg met BG voetbal de training te annuleren. Hierdoor kunnen er binnen ons trainingsaanbod verschillen ontstaan.
  - We adviseren de jeugd om thuis te douchen, echter voor degenen die het douchen wel wenselijk vinden, zijn de kleedkamers open.
  - De kantine blijft open met de hieronder vermelde aangepaste openingstijden. Wijzigt dit dan staat dit in de blog van SVI
   
   
  13-3-2020: 
   
  Alle wedstrijden afgelast t/m 31 maart
  Trainingen gaan vooralsnog door, onder voorwaarden (zie brief van het AB op deze site en die wij ook hieronder geplaatst hebben). Let op, de Skills Voetbalschool trainingen zijn wel afgelast t/m 31 maart.
   
  Afgelaste evenementen, waaronder: 
  - 14-3: Uitgifte trainingspakken voor de jeugd
  - 20-3 Klaverjassen
  - 28-3: Medewerkersavond
  - Skills Voetbalschool trainingen t/m 31 maart
   
  Openingstijden aangepast: 
   
  Zaterdag is het clubhuis open van 14:00 tot 18:00 uur
  Maandag -  Donderdag: 19:00 - 23:00 uur bij doorgang trainingen
   
  Mocht de situatie zich voordoen dat er tegelijkertijd meer dan 100 personen in de kantine zijn, dan kunnen wij deze uit voorzorg sluiten. 
   
  ------------------
   
  Brief Algemeen Bestuur: 
   
  Gisteren, 12 maart jl. heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd rond het coronavirus. In deze brief zetten wij de maatregelen die de vereniging neemt op een rij. 

  Wedstrijden en evenementen afgelast, trainen gaat voorlopig door onder voorwaarden

  Heeft u of uw kind verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten, niezen en keelpijn) of koorts, dan verwachten wij dat u niet in het clubhuis/buurthuis komt. De medewerkers van SVI kijken hier ook kritisch naar. Wanneer u deze symptomen vertoont, mag u of uw kind ook niet aan trainingen deelnemen voor zolang deze tot nader order doorgaan. Voor onze vrijwilligers gelden dezelfde voorwaarden. Dit kan betekenen dat trainingen uitvallen. Als dit zich voordoet, wordt u hierover via de bestaande kanalen geïnformeerd. Alle activiteiten waarbij andere personen (anders dan eigen leden en medewerkers) betrokken zijn, worden afgelast. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart a.s. Hieronder vallen ook bepaalde vergaderingen in grotere groepen. Het buurt-/clubhuis is beperkt opengesteld voor kleine groepen. De openingstijden kunt u terugvinden op de live blog pagina van deze site. Wij concentreren ons de komende weken uitsluitend op trainingen en de gezondheid van onze leden en medewerkers.

   Geen besmettingen bekend

  Er zijn op dit moment geen besmette leden binnen de vereniging bekend. Sommige mensen binnen de gemeente zijn in overleg met en na toestemming van de GGD getest. In alle gevallen was de uitkomst in relatie tot SVI negatief (geen Corona besmetting).

  Liveblog

  We bewaren zoveel als mogelijk de rust binnen de club en blijven in direct contact met elkaar aangezien de situatie per dag kan veranderen. Communicatie komt vanuit het algemeen bestuur en de voorzitters van de bestuursgroepen. We stemmen ons beleid continue en in nauw overleg af met de KNVB en de GGD. Om u op de hoogte te houden van de snelle ontwikkelingen, is samen met genoemde organisaties een liveblog aangemaakt. Op de blog pagina wordt regelmatig een update geplaatst.


  Met vriendelijke groet,

   Algemeen Bestuur v.v. SVI