• LIVE BLOG: update maatregelen m.b.t. het Coronavirus bij v.v.SVI

 • LIVE BLOG:

  Vanuit v.v.SVI proberen we de gang van zaken rondom het Coronavirus zo goed mogelijk te volgen en adviezen op te volgen. Dit kan van dag tot dag veranderen, vandaar dat we in deze blog de stand van zaken voor u samenvatten. Heeft u vragen over het wel of niet doorgaan van (online) team momenten, dan kunt u die via de gebruikelijke kanalen stellen bij de leiders/coaches van uw team. 

   

  07-06-2020

  In verband met de beperkende maatregelingen die corona met zich meebrengt, heeft het Algemeen Bestuur besloten om de geplande Algemene Ledenvergadering van 10 juni naar september te verplaatsen. Een exacte datum zal nog worden gecommuniceerd. 

  24-05 2020

  Beste SVI-ers,

  De Corona-crisis lijkt onder controle en gelukkig kan er weer naar de toekomst gekeken worden. Dit biedt ook weer mogelijkheden voor v.v. SVI. Graag informeer ik jullie waar we staan en wat ons op dit moment bezighoudt.

   Versoepeling

  Op 14 en 20 mei jl. heeft Minister President Rutte de versoepeling verder doorgezet. Nadat eerst onze jeugdleden weer mochten trainen kwam op 14 mei 2020 ook het bericht dat de senioren weer mochten trainen.

  De afgelopen weken was het een genot om even op het Sportpark “De Siggels” te zijn en te zien hoe enthousiast trainers en spelers bezig waren met de geboden vrijheid om te kunnen trainen. In 1e instantie heeft in de Meivakantie Voetbalschool Skills een aantal clinics georganiseerd. Vanaf 11 mei 2020 zijn de jeugdelftallen en vanaf 18 mei 2020 de seniorenteams gaan trainen.

   Het is en blijft wennen dat “nieuwe normaal” van 1½ meter afstand houden, maar zowel trainers als spelers gaan daar goed mee om. Ook voor de BG Voetbal was het zodoende een uitdaging om een goed en veiling trainingsschema op te stellen. De praktijk wijst uit dat het prima gelukt is.

  De overige regels zijn verlengd tot 1 september 2020

  Dit houdt in dat het clubhuis vooralsnog dicht blijft en dat er ook geen gebruik gemaakt kan worden van de kleedkamers. Ook het spelen van wedstrijden tegen andere verenigingen blijft tot 1 september 2020 niet mogelijk.

   Vanuit het NOC*NSF wordt er overleg gepleegd met de Rijksoverheid om te onderzoeken of sportkantines en terrassen bij sportkantines vanaf 1 juli 2020 open kunnen. Hierbij moet de 1½ meter afstand wel gehandhaafd worden. Mogelijk kunnen we dan nog het e.e.a. op het Sportprak organiseren. De creatievelingen binnen onze vereniging zijn al druk bezig met het bedenken van activiteiten.

   Het beroep op de noodfondsen heeft ons de afgelopen periode geholpen

  We hebben via de Rijksoverheid een bedrag van € 4.000,= gekregen en ook kwamen wij in aanmerking voor de NOW regeling waarbij de Rijksoverheid een deel van de salariskosten voor haar rekening neemt. Daarnaast heeft de Gemeente Zwolle de huur voor de velden niet in rekening gebracht en heeft de KNVB de bondscontributie over het laatste kwartaal niet geïncasseerd. Al deze tegemoetkomingen maken dat wij tot nu toe aan onze financiële verplichtingen konden voldoen.

   De toekomst moeten we samen maken!

  Voor de toekomst zien we nog de nodige uitdagingen, en daar hebben we de hulp van JOU, SVI-er bij nodig. Er zijn een aantal functies binnen de vereniging waar extra handjes welkom zijn. Bij de Bestuursgroep Voetbal als het gaat om trainers en begeleiders, bij de Bestuursgroep Commercie als het gaat om het werven van nieuwe sponsors, bij de Bestuurgroep Leden als het gaat om het zoeken van vrijwilligers, bij de BG Wedstrijdzaken als het gaat om innemen en uitgeven van de kleding en het beheren van het wedstrijdsecretariaat voor de junioren en bij de Bestuursgroep Clubhuis als het gaat om het beheren en plannen van het clubhuis op de zaterdag en door de week.
  We verwachten echt niet van iedereen dat ze zitting nemen in een commissie of bestuursgroep. Wat we wel verwachten is dat iedere SVI-er zijn of haar schouders er onder zet om onze vereniging sterk te houden. Kijk dus niet alleen wat SVI voor jou kan doen, maar ook wat jíj voor SVI kunt doen.

  Ik hoop dat het virus onder controle blijft en we, met beleid, jullie weer mogen ontvangen en ontmoeten op ons Sportpark “De Siggels”. Ik kijk er naar uit!

  Samen zijn we en maken we v.v. SVI!

  Met sportieve groet,

  Namens het Algemeen Bestuur v.v. SVI

  Geert Prins
  Voorzitter v.v. SVI

   

   

  15-05-2020

  Het tweede draaiboek, voor de opstart van de trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar en senioren is inmiddels ook klaar. Het was een hele grote klus, maar we zijn erg blij dat we onze leden weer iets kunnen bieden waarbij we weer kunnen gaan genieten van het voetballen!

  Het draaiboek voor de jeugd t/m 18 jaar en senioren kun je hier bekijken. 

  Vanzelfsprekend is het trainingsschema ook weer aangepastDie kun je hier bekijken.  

   

  08-05-2020

  Het draaiboek voor de opstart van de trainingen is klaar. Het was een hele klus! Bekijk het draaiboek goed voordat je aan een training begint. Het draaiboek kun je hier bekijken.

   

  Ook is er een nieuw trainingsschema. Die kun je hier bekijken.  

   

  02-05-2020

  Goed nieuws voor v.v.SVI, wij hebben de rijkssubsidie  (TOGS Covid-19) inmiddels ontvangen ter ondersteuning van onze financiële verplichtingen. Andere subsidies zijn nog lopend. Hierbij valt de denken aan de ondersteuning door de KNVB en het rijk (NOW). We houden jullie op de hoogte! 

  Daarnaast kunnen we melden dat op 11 mei de kinderopvang in het Buurthuis weer zal starten. 

  Ook kunnen we melden dat de proeftraining, die afgelopen week plaatsvond, succesvol is verlopen. Er stond hier ook nog een mooi stukje over in de krant. 11 mei gaan we dus met enorm veel zin weer van start met de (jeugd) trainingen. Jullie ontvangen hierover nog nader bericht. 

   

  01-05-2020

  Voor degenen die er behoefte aan hebben, het AB is morgen beschikbaar voor de inloopsessie. Vanzelfsprekend met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen. Ben je klachtenvrij, dan is er dus een mogelijkheid je vraag te stellen. 

   

  24-04-2020

  Corona Update van het Algemeen Bestuur:

  Beste SVI-ers,

   “We willen zo graag, maar het kan nog niet”. Deze oh zo ware openingszin stond woensdag op de voorpagina van De Stentor. Ondanks al het begrip, hadden we Minister President Rutte dinsdagavond graag een beetje van onze “vrijheid” zien teruggeven. Maar het kan nog niet!

   Dat is natuurlijk ook terecht gezien het aantal mensen dat nog steeds besmet raakt en aan dit virus overlijdt. En dan zijn er nog onze zorgmedewerkers die de afgelopen weken de zieken en ouderen hebben verzorgd. Zij hebben overuren gemaakt om de juiste zorg te kunnen verlenen en verdienen het dat de situatie in de ziekenhuizen weer normaliseert.

   Ook vallen onze wensen helemaal in het niet als je het bericht krijgt dat één van onze spelende leden, Richard Jansman, door een noodlottig auto-ongeluk op 51 jarige leeftijd om het leven is gekomen. Dat zet je weer met beide benen op de grond.

  Versoepeling

  Dinsdagavond heeft Minister President Rutte aangekondigd dat de maatregelen bij met name de jeugd wat versoepeld kunnen worden. Dat biedt ook weer enig perspectief voor onze voetballende jeugd.

   Wat mag er wel vanaf 28 april 2020 weer:

  1. Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer in groepjes sporten en trainen;
  2. Kinderen tussen 12 en 18 jaar mogen met elkaar sporten mits ze 1½ meter afstand houden;
  3. Voor volwassenen blijven de bestaande regels van kracht.

   Op dit moment is de BG Voetbal bezig om samen met de leiders en trainers uit te werken hoe we dit invulling gaan geven. Er mogen namelijk geen ouders langs de lijn staan en de kinderen moeten thuis douchen. Daarnaast willen we niet dat groepjes spelers of trainers zich in de materiaalruimte bevinden om het benodigde materiaal te pakken. 

  De bedoeling is dat hier volgende week meer duidelijkheid over komt.

   De overige regels zijn verlengd tot 20 mei 2020

  Dit houdt in dat we nog zeker drie weken moeten wachten of we activiteiten als de Familiedag, de Zwolse Voetbaldagen enz. kunnen organiseren.

   Misschien tegen beter in, maar ik hoop dat dit nog mogelijk is. Volgens mij wil iedereen op een of andere manier dit bizarre seizoen toch nog gezamenlijk afsluiten.

   v.v. SVI ondersteunt haar sponsors

  Zoals jullie misschien op onze social mediakanalen hebben gelezen, ondersteunt v.v. SVI haar sponsors door b.v. acties vanuit de sponsor te promoten. Deze acties worden van harte aanbevolen, zodat zij in deze moeilijke tijd toch inkomsten genereren.
  Ook met de actie “Help de Horeca” kun je sponsors van v.v. SVI ondersteunen.

    Het beroep op de noodfondsen helpt ons in moeilijke financiële tijd

  Via de Rijksoverheid hebben we bericht ontvangen dat we in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schade COVID-19. Dat biedt ons enige lucht in deze onzekere tijd.

   Zoals eerder aangegeven hebben we de steun van een ieder nodig om deze periode door te komen.  Wij zijn dan ook dankbaar dat jullie de contributie betalen, zodat het voortbestaan van onze mooie club niet in gevaar komt. Ik heb er vertrouwen in dat alle SVI-ers dat ook blijven doen. 

  Immers, Samen zijn we en maken we v.v. SVI!

   Met sportieve groet,

  Namens het Algemeen Bestuur v.v. SVI

  Geert Prins

  Voorzitter v.v. SVI

   

  22-04-2020

  Een voorzichtig begin..

  Yes! We mogen een klein beetje weer beginnen met voetballen! Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen die gisteravond door het kabinet zijn aangekondigd, zal er begin volgende week een inhoudelijk plan komen voor onze club. We kijken er nu al naar uit! Zodra er meer bekend  is, horen jullie het via jullie trainers en leiders en via deze kanalen.

  08-04-2020

  Beste SVI-ers,

  Het zijn bizarre tijden en niemand weet wat ons nog te wachten staat. We zijn in de greep van een onzichtbaar en gevaarlijk virus. Hopelijk is en blijft iedereen gezond. Mochten leden of familieleden toch besmet zijn geraakt, dan wensen we hen sterkte en een voorspoedig herstel.

  De huidige situatie heeft ook consequenties voor v.v. SVI. Graag informeer ik jullie waar we staan en wat ons op dit moment bezighoudt. De KNVB heeft besloten de amateurcompetities te beëindigen, wat gezien de omstandigheden een juist besluit is.
  Ondanks dat het huidige seizoen over is, zijn we al bezig met de toekomst en het nieuwe seizoen.

  De financiële consequenties
  Als voetbalvereniging zijn de contributies, sponsorinkomsten en de inkomsten uit het clubhuis/buurthuis de drie financiële pijlers waarop we drijven. Sinds 16 maart 2020 genereren wij geen inkomsten meer uit het clubhuis/buurthuis doordat de voetbal is afgelast en het clubhuis/buurthuis is gesloten. En we gingen juist de periode in met veel voetbal, toernooien en activiteiten, wat een belangrijk deel van de jaarlijkse inkomsten moest garanderen.
  De sponsorcontracten waren allemaal al gefactureerd, en dus blijft de contributie als enige inkomstenbron over. Dit terwijl vaste lasten als huur, gas, water en licht en lonen gewoon doorgaan.
  U zult begrijpen dat we als vereniging voor een pittige financiële uitdaging staan.

  Alle contracten die we hebben kunnen opschorten, hebben we ook daadwerkelijk opgeschort. Ook zijn we met de medewerkers die een vrijwilligersvergoeding of loon ontvangen in gesprek.
  Met de vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen, hebben we afgesproken de laatste termijn niet uit te betalen. Wij zijn dankbaar voor deze solidariteit.

  Onze penningmeester, Bruce Bostelaar, is samen met de penningmeester van de Stichting Clubhuis, Henk Dekker, druk bezig om gebruik te maken van de noodhulp welke ons wordt geboden door de Rijksoverheid, Gemeente Zwolle, KNVB. NOC*NSF en de Rabobank.

  Mede door de trouwe en de nieuwe sponsors is de post Sponsorinkomsten dit jaar flink gegroeid. Dat is een welkome post, en we zijn onze sponsors dankbaar dat ze onze vereniging blijven ondersteunen. We hebben onze sponsoren per brief aangeboden om hen te helpen bij eventuele acties richting klanten, b.v. via onze social media kanalen. Een aanbod dat zeer op prijs werd gesteld, waarbij we laten merken dat we als v.v. SVI samen optrekken om de crisis te doorstaan.

  Wij hopen dat op 1 juni 2020 de situatie zich weer enigszins heeft genormaliseerd en we weer plannen kunnen maken voor het nieuwe seizoen. Mocht de gezondheidssituatie echter daarna nog steeds strenge maatregelen noodzakelijk maken, dan zullen wij ons opnieuw moeten beraden over de gevolgen hiervan.

  Samen voor Iedereen
  Ondanks deze moeilijke tijd zitten we niet stil. Ik merk bij de mensen die ik spreek een positieve mindset. Dat sterkt mij ook in het vertrouwen dat we als vereniging deze storm doorstaan. Daar hebben we de steun en inzet van alle leden, vrijwilligers en sponsors bij nodig. Maar die zal er vast en zeker zijn!

  Er wordt hard gewerkt om de elftallen voor het volgende seizoen weer te voorzien van trainers en binnenkort zal er gestart worden met de teamindeling voor het volgend seizoen. Daarnaast zullen we er alles aan doen om 2020 toch nog een sportief en actief jaar te maken. We hebben een aantal activiteiten moeten opschorten maar wellicht dat we in het najaar nog gelegenheid vinden om ze te organiseren. Ik hoop dat we het seizoen nog mogen afsluiten met een spetterende Familiedag en jullie daar in grote getale te mogen verwelkomen. Ik schat zo in dat velen na deze verplichte lockdown wel toe zijn aan wat ontspanning.


  Samen zijn we en maken we v.v. SVI!

  Met sportieve groet,
  Namens het Algemeen Bestuur v.v. SVI

  Geert Prins

   

  31-03-2020

  Brief van het bestuur aan alle leden:

  Beste Leden,

  De club ligt er verlaten bij, dit raakt onze club op alle fronten. En helaas is de competitie voor dit seizoen voorbij, dit is zojuist door de regering en ook de KNVB bevestigd. 

  Maar samen maken we de vereniging! Wij zullen daarom ook allemaal ons steentje moeten bijdragen om de vereniging door deze moeilijke tijd heen te loodsen. Om te zorgen dat de vereniging aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen, zullen wij de contributie voor het 4e kwartaal van het seizoen 2019-2020 op de normale manier innen. Doordat er voor ons als vereniging geen andere inkomsten zijn, in de afgelopen en de komende periode, hebben we de contributie nodig om de kosten te kunnen betalen. We hebben als Algemeen Bestuur alle mogelijke maatregelen genomen om de kosten van de vereniging zo laag mogelijk te houden, maar bijvoorbeeld de kosten van de huur en gas, water en elektriciteit lopen gewoon door.

  Daarnaast zijn wij als Algemeen Bestuur druk bezig om alle steunmaatregelen, beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid, Gemeente Zwolle en NOC*NSF, zo goed mogelijk te benutten voor onze vereniging. Hierin trekken we samen op met de Stichting Clubhuis en de Stichting MVO.

  Wij hopen daarom op jullie begrip en medewerking,

  Met vriendelijke groeten,

  Het Algemeen Bestuur van v.v. SVI

  https://sportzaken.pro/verenigingsbestuur/contributiezaken/inning-van-contributie-in-coronatijd/

   

  25-03-2020

  Inloopspreekuur van het Algemeen Bestuur op 4 april afgelast.

   24-03-2020

  De regering van Nederland heeft 23 maart besloten dat er wegens het Corona-virus tot 1 juni geen evenementen gehouden mogen worden. Dat betekent dat tot 1 juni er geen toernooien of andere evenementen bij v.v.SVI zullen plaatsvinden. Het is spijtig, maar de gezondheid van sporters, publiek, medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners moet altijd vooropstaan. 

  De voetbalcompetitie valt niet onder dit besluit. Hierover zal voor 6 april een besluit genomen worden, welke wij nu afwachten.

  Verder willen wij u erop attenderen dat de regels betreffende sociale omgang aangescherpt zijn. Het sportpark is niet afgesloten, waardoor er nog steeds toegang is tot de velden. Dit is door de gemeente bepaald, bij wie ook de handhaving ligt. Wel gelden ook hier nu de regels dat voor jongeren ouder dan 12 jaar en voor volwassenen, je niet met meer dan 3  personen tegelijk bij elkaar mag zijn en 1,5 afstand moet houden. Voor deze groepen is voetballen op de velden van v.v.SVI daarom niet meer mogelijk. Voor kinderen onder de twaalf geldt een uitzondering, zij mogen wel met elkaar spelen. Wij laten het aan de ouders over om hier verantwoord mee om te gaan en niet teveel kinderen tegelijk te laten voetballen op onze velden. Gebruik je verstand, houd je aan de regels.

   

  18-03-2020:.

  - Hanze Trophy afgelast
  Voetbal Quiz (03 april) afgelast

   

   15-3-2020:

  Naar aanleiding van de verdere maatregelen genomen door de regering zal ook v.v.SVI sluiten. Zie bief van het bestuur: https://www.vvsvi.nl/sluiting-v-v-svi-ten-gevolge-van-het-coronavirus/

   
  14-3-2020:
   
  - Zolang de scholen open zijn adviseren wij de trainingen door te laten gaan. Dit is leidend voor ons
  - Het staat trainers vrij om in overleg met BG voetbal de training te annuleren. Hierdoor kunnen er binnen ons trainingsaanbod verschillen ontstaan.
  - We adviseren de jeugd om thuis te douchen, echter voor degenen die het douchen wel wenselijk vinden, zijn de kleedkamers open.
  - De kantine blijft open met de hieronder vermelde aangepaste openingstijden. Wijzigt dit dan staat dit in de blog van SVI
   
   
  13-3-2020: 
   
  Alle wedstrijden afgelast t/m 31 maart
  Trainingen gaan vooralsnog door, onder voorwaarden (zie brief van het AB op deze site en die wij ook hieronder geplaatst hebben). Let op, de Skills Voetbalschool trainingen zijn wel afgelast t/m 31 maart.
   
  Afgelaste evenementen, waaronder: 
  - 14-3: Uitgifte trainingspakken voor de jeugd
  - 20-3 Klaverjassen
  - 28-3: Medewerkersavond
  - Skills Voetbalschool trainingen t/m 31 maart
   
  Openingstijden aangepast: 
   
  Zaterdag is het clubhuis open van 14:00 tot 18:00 uur
  Maandag -  Donderdag: 19:00 - 23:00 uur bij doorgang trainingen
   
  Mocht de situatie zich voordoen dat er tegelijkertijd meer dan 100 personen in de kantine zijn, dan kunnen wij deze uit voorzorg sluiten. 
   
  ------------------
   
  Brief Algemeen Bestuur: 
   
  Gisteren, 12 maart jl. heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd rond het coronavirus. In deze brief zetten wij de maatregelen die de vereniging neemt op een rij. 

  Wedstrijden en evenementen afgelast, trainen gaat voorlopig door onder voorwaarden

  Heeft u of uw kind verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten, niezen en keelpijn) of koorts, dan verwachten wij dat u niet in het clubhuis/buurthuis komt. De medewerkers van SVI kijken hier ook kritisch naar. Wanneer u deze symptomen vertoont, mag u of uw kind ook niet aan trainingen deelnemen voor zolang deze tot nader order doorgaan. Voor onze vrijwilligers gelden dezelfde voorwaarden. Dit kan betekenen dat trainingen uitvallen. Als dit zich voordoet, wordt u hierover via de bestaande kanalen geïnformeerd. Alle activiteiten waarbij andere personen (anders dan eigen leden en medewerkers) betrokken zijn, worden afgelast. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart a.s. Hieronder vallen ook bepaalde vergaderingen in grotere groepen. Het buurt-/clubhuis is beperkt opengesteld voor kleine groepen. De openingstijden kunt u terugvinden op de live blog pagina van deze site. Wij concentreren ons de komende weken uitsluitend op trainingen en de gezondheid van onze leden en medewerkers.

   Geen besmettingen bekend

  Er zijn op dit moment geen besmette leden binnen de vereniging bekend. Sommige mensen binnen de gemeente zijn in overleg met en na toestemming van de GGD getest. In alle gevallen was de uitkomst in relatie tot SVI negatief (geen Corona besmetting).

  Liveblog

  We bewaren zoveel als mogelijk de rust binnen de club en blijven in direct contact met elkaar aangezien de situatie per dag kan veranderen. Communicatie komt vanuit het algemeen bestuur en de voorzitters van de bestuursgroepen. We stemmen ons beleid continue en in nauw overleg af met de KNVB en de GGD. Om u op de hoogte te houden van de snelle ontwikkelingen, is samen met genoemde organisaties een liveblog aangemaakt. Op de blog pagina wordt regelmatig een update geplaatst.


  Met vriendelijke groet,

   Algemeen Bestuur v.v. SVI