• MVO De Siggels

  Stichting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) de Siggels is opgericht om uitvoering te geven aan het maatschappelijke beleid van de vv. SVI. We stellen ons ten doel om in samenwerking met maatschappelijke partners uit de wijk activiteiten te ontplooien op en rondom ons sportpark. MVO de Siggels kan faciliterend optreden in deze activiteiten. De faciliteiten die het sportpark biedt zijn uitermate geschikt om op een sportieve manier een bijdrage te leveren aan allerlei bijeenkomsten met een verbindend karakter. Naast een prachtige accommodatie beschikken we over een uiteenlopend aanbod van sport- en spelmateriaal, ook voor aangepaste sporten.
   
  Zo kunnen wij het sportpark beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld:
  - participatieprojecten
  - bedrijfsbijeenkomsten
  - onderwijsinstellingen.
   
  De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  a. het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening door inwoners van Zwolle Zuid in het algemeen en mensen uit kwetsbare groepen in het bijzonder op sportpark De Siggels.
  b. het faciliteren van activiteiten die gericht zijn op beweging, verbinding, opleiding en participatie voor inwoners van Zwolle Zuid in het algemeen en mensen uit kwetsbare groepen in het bijzonder.
  c. het bieden van een platform dat organisaties in staat stelt invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat wederzijdse versterking van die organisaties faciliteert.
  d. het bijdragen aan de leefbaarheid van het sportpark De Siggels en de continuïteit van voetbalvereniging SVI.
   
  Ziet uw organisatie mogelijkheden om het complex in te zetten bij bijvoorbeeld arbeidstrainingen? Of bent u op zoek naar een locatie voor een sportdag? Neemt u dan contact met ons op om samen te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Neem contact op via info@mvodesiggels.nl.
   
  Stichting MVO de Siggels wordt bestuurd door leden van de vereniging. Rudy van Leerzem, Pauline Kroes en Maarten Spijkerman zetten zich hier vrijwillig voor in. Marcus Jan Schiere is vanuit zijn rol als sportparkmanager bij SportService Zwolle verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de plannen en wordt daarbij ondersteund door Ryan Bloo.