• Drie jaar geleden zag Sportpark de Siggels er nog heel anders uit. Drie jaar geleden was er nog geen sport-BSO, geen digitale playtafel en geen Walking Football team.

 • Drie jaar geleden begon Marcus Jan aan zijn periode als sportparkmanager bij v.v. SVI. Deze drie jaren zijn nu bijna afgelopen. Een periode waarin veel is gebeurd, van verbouwing van het clubhuis naar buurthuis tot diverse samenwerkingen met verschillende partners.

  Omdat een paar jaar eerder bij v.v. SVI al een MVO-tak was opgericht, kon Marcus Jan in 2017 op een goed moment instappen. “Het eerste anderhalf jaar ben ik bezig geweest met netwerken, kopjes koffie drinken om contacten leggen en kijken wat er allemaal mogelijk is.” 

  Nu kan er worden teruggekeken op wat er allemaal is gebeurd. In september 2018 was de verbouwing van het buurthuis af, met een prachtig resultaat. Er is een container met sport- en spelmateriaal gekomen, er worden verschillende activiteiten georganiseerd en MVO leeft binnen v.v. SVI.

  Ook financieel levert MVO inmiddels geld op waarmee het zichzelf kan terugverdienen, wat vanuit de gemeente ook de bedoeling was van het inzetten van Sportparkmanagers. Binnen de drie jaar moesten er stappen worden gezet naar een verdienmodel. Nu wordt er baromzet gedraaid bij de verschillende activiteiten die worden georganiseerd en zijn er structurele inkomsten doordat er ruimtes worden verhuurd aan verschillende partijen.     

  Daarnaast zijn er waardevolle samenwerkingen tot stand gekomen. Waaronder de samenwerking met het Deltion College. Deltion-studenten helpen bij het uitwerken van plannen. Zo helpen ze bij de Walking Football groep en bij het fietsproject.

 • 2020

  Op 1 februari 2020 stopt de functie van Marcus Jan als Sportparkmanager en is de opstartfase voorbij. Stichting MVO de Siggels zet nu in op twee nieuwe functies, een sportparkcoördinator en een sportparkcoach. De coördinator houdt zich bezig met het inzetten van studenten en contacten met Deltion, de coach richt zich op het oppakken van sportprojecten. Naast Ryan die al werkzaam is voor MVO wordt er nog gezocht naar één andere persoon die zich bij MVO de Siggels aansluit voor de functie van sportparkcoach. Het zou mooi zijn als deze functie gecombineerd zou kunnen worden met bijvoorbeeld het trainen van een jeugdteam van v.v. SVI.

  MVO de Siggels is nog niet klaar. Het stopt hier niet, maar gaat verder. De stichting is een eind op weg, de visie wordt steeds duidelijker. De samenwerking tussen v.v. SVI, Sportservice Zwolle, Travers WijZ en Deltion verloopt prima.

  Marcus Jan zal zelf op een andere manier betrokken zijn bij wat er op maatschappelijk gebied bij v.v. SVI gebeurt. Hij gaat zich voor Sportservice Zwolle bezighouden met de hele wijk Zwolle-Zuid, waar dus ook ZAC onder valt, v.v. SVI en ZAC staan elkaar niet in de weg.

  v.v. SVI richt zich meer op maatschappelijke partners en projecten, ZAC houdt zich meer bezig met basisscholen en onderwijs. We gaan kijken op welke gebieden er samen kan worden gewerkt. Zoals dat nu ook al met de Hanze Trophy gebeurt. 

  Finishing touch

  Het buurthuis is af en bij de verbouwing is er extra op gelet om het vriendelijk te maken voor gehandicapte bezoekers. Hiervoor is o.a. een invalidetoilet en lift gebouwd. Een tijdje geleden is er via de gemeente een officiële schouw geweest om te kijken of het buurthuis ook echt voldoet aan de gemakken voor gehandicapte bezoekers. Op een paar kleine, praktische aanpassingen na is dit het geval.

  Ook is het de bedoeling dat het buurthuis ruimte biedt tot flexwerken, een kantoorfunctie voor bijvoorbeeld de sportparkcoördinator of een Deltion-docent. Het zou mooi zijn als de ruimte die eerst werd gebruikt voor wedstrijdsectretariaat hiervoor wordt aangepast naar een flexwerkplek.  

  Speciale doelgroepen

  MVO de Siggels wil zich ook meer gaan focussen op projecten en events voor speciale doelgroepen, zoals blinden en slechtzienden of voor gehandicapten. Zo zijn er contacten met Stichting de Zonnebloem om een beweegevenement te organiseren. En is er het plan om samen met de oogvereniging op vijf woensdagmiddagen iets te organiseren voor blinden en slechtzienden.

  Een doelgroep die iets lastiger is, zijn mensen die weinig financiële middelen hebben om te kunnen sporten. Voor deze doelgroep zijn wel fondsen beschikbaar, maar die richten zich op primaire levensbehoeften. Sport valt hier niet onder. Het zou mooi zijn als er tóch een manier komt om ook deze doelgroep te kunnen laten sporten of bewegen.

  Dankzij het buurthuis en de verschillende activiteiten die worden georganiseerd is alles ook meer gaan leven in de wijk. En ook sponsoren willen tegenwoordig liever een sportvereniging sponsoren, als deze ook maatschappelijk betrokken is. Nee, MVO de Siggels is nog niet klaar. Het stopt hier niet, maar gaat verder.