• Opzet trainingen jeugd

  Algemeen
  Binnen de SVI zijn wij in 2017 begonnen met een ietwat andere aanpak van het geven van trainingen. Dit is voort gekomen uit het feit dat heel veel kinderen, of ze nu wel of niet voetballen, tegenwoordig motorisch slechter ontwikkeld zijn. Veel kinderen kunnen geen koprol meer maken, zijn bang om te vallen etc, etc. Wij zijn van mening dat je dit terug ziet bij spelers. Zowel tijdens de training, als in de wedstrijd. En daar proberen wij verandering in aan te brengen.

  Organisatie
  Het geven van een training vraagt een goede voorbereiding. Hoe organiseer je nu een training, zodat de ene oefening vlot kan overlopen in de volgende oefening? Met name bij de jeugd is dit erg belangrijk. Kinderen moeten niet te lang stil hoeven te staan, omdat een trainer zijn organisatie nog niet goed op orde heeft. Dan verliezen ze de concentratie en worden afgeleid, of zijn ineens met andere dingen bezig. Dit is allemaal te voorkomen met een goede voorbereiding en een goede organisatie uitgezet op het veld.

  De trainers
  Binnen de SVI proberen wij zoveel mogelijk gediplomeerde trainers aan de elftallen te koppelen. ALLE spelers bij SVI hebben recht op een goede training. Op de standaard teams hebben wij gediplomeerde trainers. Dit om de lat zo hoog mogelijk te leggen voor de trainingen zelf. Evaluatie vindt plaats door structureel overleg. Op deze wijze kunnen we bijsturen. Daarnaast leiden wij niet-gediplomeerde trainers intern op.

  De training
  De opbouw van een training is erg belangrijk. Aan welke eisen moet een training nu bijvoorbeeld voldoen? Eén van de eisen is dat er veel herhalingen plaatsvinden. Kinderen/spelers moeten oefeningen zo vaak mogelijk uitvoeren om het goed te leren. De invulling van een training is natuurlijk mede afhankelijk van de leeftijdsgroep. Een ander onderdeel van de training is Athletic Skills (motorische vaardigheden). Vanaf de jeugdteams wordt dit al opgepakt. Matthias Odding bewaakt dit binnen de onderbouw nauwkeurig. Daarnaast dienen er vele voetbalaspecten in een training verwerkt te zijn.

  Duidelijkheid
  Alle posities bij de (bovenbouw) jeugd zijn beschreven en liggen vast. Wat wordt er van een speler op een bepaalde positie verwacht bij balbezit, balverlies en in het algemeen? Op deze wijze kan een trainer (nog) specifieker met een speler aan de gang. Daarnaast kan een trainer ook goed aan een speler uitleggen, waarom hij deze speler bijvoorbeeld wisselt tijdens de wedstrijd. Dit betekent dat spelers weten wat er van hen verwacht wordt, zonder dat dit overigens ten koste mag gaan van de creativiteit van spelers. Die ruimte is er wel degelijk. Na een wedstrijd kan een trainer dan ook het één en ander uitleggen aan de speler(s). Zo blijven spelers niet gefrustreerd rondlopen en worden ze toch bij het groepsproces betrokken. Dit werkt enkel motiverend, denken wij.

  Toekomst
  Wij zijn er van overtuigd dat we de goede weg zijn ingeslagen bij de jeugd van SVI. Ieder jaar komen er weer nieuwe doelstellingen naar voren. Ieder jaar maken we weer een stapje. En ….. uiteindelijk moeten we dit terug zien in de resultaten bij het 1e en 2e elftal!