• Prijsverhoging clubhuis/buurthuis per juni 2022

 • Bericht van het Algemeen Bestuur:


  Beste gebruikers van ons Clubhuis/Buurthuis,

  Als gevolg van de stijgende (grondstof)prijzen in 2022 is het bestuur van mening dat het huidige prijsniveau niet te handhaven is.
  De marges op onze producten in het Clubhuis/Buurthuis blijven in de huidige situatie te ver achter bij onze doelstelling.

  Derhalve heeft het bestuur besloten om per 4 juni de prijzen te verhogen, om daarmee in lijn te brengen met de beoogde marges conform de doelstelling.
  Wij zijn ons ervan bewust dat deze prijswijziging een doorbreking is van de normale gang van zaken, maar zien ons helaas hiertoe genoodzaakt.
  De prijswijziging zal de prijswijziging die normaliter per 1 juli doorgevoerd wordt vervangen.

  Wij hopen dat we met de nieuwe prijzen weer een tijd vooruit kunnen, zodat deze drastische maatregel niet nogmaals noodzakelijk is.


  Met vriendelijke groeten,

  Namens het Algemeen Bestuur,
  Bruce Bostelaar
  Penningmeester Algemeen Bestuur