• Samenwerkingspartners v.v. SVI

  Voetballen in Nederland is voor velen de gewoonste zaak van de wereld. We spelen met leeftijdsgenoten, hebben goede kleding en materialen en spelen op de mooiste sportparken. Als v.v. SVI beseffen we ons terdege dat het een voorrecht is en dat dit niet voor iedereen geldt. Daarom vinden we het belangrijk om ook buiten ons speelveld actief te zijn door het ondersteunen van een aantal maatschappelijke organisaties.

 • Stichting MVO De Siggels
  Stichting MVO de Siggels is opgericht om uitvoering te geven aan het maatschappelijke beleid van de v.v. SVI. We stellen ons ten doel om in samenwerking met maatschappelijke partners uit de wijk activiteiten te ontplooien op en rondom ons sportpark. MVO de Siggels maakt hierin duidelijk keuzes wat betreft partners en activiteiten en kan faciliterend optreden in deze activiteiten. Zo kunnen wij het sportpark beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld participatieprojecten, bedrijfsbijeenkomsten of onderwijsinstellingen. De faciliteiten die het sportpark biedt zijn uitermate geschikt om op een sportieve manier een bijdrage te leveren aan allerlei bijeenkomsten met een verbindend karakter. Kijk op www.mvodesiggels.nl voor meer informatie!

 • Voetbalschool Skills Zwolle
  Voetbalschool Skills Zwolle is een onafhankelijke voetbalschool in Zwolle. Wij bieden extra trainingsuren aan alle kinderen die van voetbal houden. Trainingen van Skills Zwolle kun je zien als een aanvulling op de trainingen van de voetbalverenigingen. Waar bij de trainingen van de voetbalvereniging het team centraal staat, staat bij ons het individu centraal. Naast het geven van trainingen zoals bij onze voetbalschool en privĂ©trainingen  organiseren wij ook voetbalfeestjes, voetbaldagen en voetbalclinics. Al onze activiteiten staan in het teken van plezier, veiligheid en ontwikkeling. 

 • Fysioplus
  Net zoals voorgaande jaren is FysioPlus, naast de begeleiding van het 1e elftal, toegankelijk voor de gehele vereniging. 

  Voor vragen en advies m.b.t. blessures kunt u terecht bij Carlo Ebbens, fysiotherapeut bij FysioPlus Zwolle. U bent welkom tijdens de inloopspreekuren. Na een korte screening, waar geen kosten aan zijn verbonden, volgt advies en mogelijk een behandelplan.

   Voor meer informatie: bekijk de pagina Fysiotherapie van Fysioplus.

 • Stichting Clubhuis SVI

   

 • VG Sport Zwolle
  Een eerder initiatief van een seniorenteam om de gehandicaptensport in Zwolle te ondersteunen is door het bestuur van SVI bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst met VG Sport Zwolle. SVI ondersteunt VG Sport met vrijwilligers en faciliteiten.    

  Sport, spel en beweging is voor ieder mens belangrijk. VG Sport organiseert tal van sportieve activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Net als onze voetbalvereniging draait VG Sport op vrijwilligers en leden van SVI helpen graag een handje mee. Zo fietsen bijvoorbeeld een aantal leden mee met de tandem-fietstochten en zorgen we voor de inwendige mens bij de stopplaats.

 • Kits for the World (K4TW)
  K4TW is een hulporganisatie opgericht door oud SVI-lid Colin Latham. K4TW richt zich op het inzamelen van gebruikte sportkleding in Nederland voor de jeugd in ontwikkelingslanden.

  SVI gelooft net als KITS for the WORLD, in de macht van het voetbalspel en dat dit wereldwijd sociale verbetering kan brengen. K4TW hoopt een brug te slaan tussen verschillende culturen door hen te helpen met een eigen voetbaltenue hebben gehad, iets wat voor ons de gewoonste zaak van de wereld is. Gebruikte SVI-kleding dat is afgeschreven wordt aan K4TW geschonken die er een goede bestemming voor weet te vinden. Daarnaast is in het clubhuis een inzamelpunt voor gebruikte sportkleding en voetbalschoenen.