• Wijzigingen doorgeven of opzeggen lidmaatschap

  Wijzigingen doorgeven of het lidmaatschap beëindigen kunt u doen via het Ledenportaal.

  Wijzigingen doorgeven
  Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op orde te houden, vragen wij onze leden om wijziging van adres, telefoonnummer,  e-mailadressen en bankrekeningnummer aan ons door te geven via het ledenportaal, via de BLAUWE BALK: doorgeven wijziging.

  Opzeggen lidmaatschap en stopzetten contributie
  Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen of zich willen overschrijven naar een andere vereniging moeten zich vóór 1 juni uitschrijven. Dit kan gedaan worden via het ledenportaal, via de RODE BALK; beëindigen lidmaatschap.
  Is de afmelding niet binnengekomen voor 1 juni, dan blijft het betreffende lid maximaal één seizoen contributie verschuldigd. Het lidmaatschap geldt voor een duur van één jaar, afmelden kan dus alleen aan het einde van ieder seizoen! Een overschrijving of afmelding wordt alleen goedgekeurd als aan alle verplichtingen (zoals betaling contributie en inlevering kleding/materialen) zijn voldaan.