• UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

 • Dinsdag 30 mei 2023

  Clubhuis ‘De Siggels’

  Aanvang 20.00 uur

 • Hierbij nodigt het Algemeen Bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 30 mei 2023. De Algemene ledenvergadering zal fysiek plaatsvinden bij vv SVI, de vergadering zal niet online te volgen zijn. Alle aanwezigen krijgen een kop koffie of thee aangeboden. 

  AGENDA

  1. Opening en vaststelling agenda

  2. Ingekomen stukken

  3. Mededelingen

  4. Inventarisatie rondvraagpunten

  5. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 14 december 2022*

  6. Benoeming bestuurslid**

  7. Begroting 2023-2024***

  8. Huldiging jubilarissen

  9. Rondvraag

  10. Sluiting

  *Agendapunt 5: Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 14 december 2022
  De notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering zijn vanaf 16 mei 2023 op te vragen via mvelthuis@vvsvi.nl

  **Agendapunt 6: Benoeming bestuurslid
  Het Algemeen Bestuur stelt voor om Aafje Brands te benoemen als secretaris van het Algemeen Bestuur van v.v. SVI. Tegenkandidaten voor deze positie kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het Algemeen Bestuur via mvelthuis@vvsvi.nl.

  ***Agendapunt 7: Begroting 2023-2024
  De begroting 2023-2024 is vanaf 16 mei 2023 op te vragen via mvelthuis@vvsvi.nl.

  Namens het Algemeen Bestuur,
  Mathijs Velthuis,
  Algemeen bestuurslid en secretaris a.i.