• Algemene informatie lidmaatschap

  Lid zijn is meedoen
  De v.v. SVI is een vereniging die draait op de inzet van vele vrijwilligers. De Zwolse voetbalverenigingen hebben gezamenlijk afgesproken dat elk lid of ouder van een jeugdlid (< 16 jaar) zijn of haar steentje aan het verenigingsleven moet bijdragen (vanzelfsprekende teamtaken zoals per toerbeurt wassen en rijden vallen hier buiten!). Deze afspraak is vastgelegd in het "convenant vrijwilligersbeleid Zwolse amateurverenigingen, Lid zijn is meedoen!" en is ondertekend door alle Zwolse verenigingen.
  • Middels een besluit van de Algemene Ledenvergadering is bepaald dat dit convenant de basis vormt voor het vrijwilligersbeleid van de v.v. SVI en derhalve alle leden en ouders van jeugdleden zich hieraan dienen te conformeren. Bij inschrijving als lid (of als ouder van een jeugdlid) vragen wij u dan ook uzelf te registreren in het Ledenportaal.                                                                                      
  • Het Ledenportaal is ons digitale systeem waarmee wij vraag en aanbod van vrijwilligerstaken op elkaar afstemmen en waarin wij ons vrijwilligersbestand beheren. Tevens dient het Ledenportaal als belangrijk communicatiemiddel binnen v.v. SVI. Ook aanmelden, wijzigingen doorgeven en lidmaatschap beëindigen kan alleen via het Ledenportaal.
   
  Prestatie en recreatie
  Als uw kind op voetbal gaat, of u komt bij onze vereniging, dan betekent dit ook vaak dat je nauw betrokken raakt bij de voetbalvereniging, je praat met andere leden en of ouders over het spel, de spelers, de trainer, de scheidsrechter en wat er zoal meer gebeurt op een voetbalveld.
  Bij SVI gaan recreatie en prestatie hand in hand. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om op zijn/haar eigen niveau te kunnen voetballen. Dat betekent dat we al in een vroeg stadium (F-pupillen) selecteren. In principe gebeurt dat per geboortejaar, waarbij we o.a. kijken naar de voetbaltechnische mogelijkheden van een speler. Spelers die niet in een selectieteam spelen blijven zo veel mogelijk bij elkaar in een recreatief team. 
  Elk jaar worden de selectieteams met de grootste zorg samengesteld. Soms leidt dat tot teleurstelling en/of onbegrip bij kinderen, spelers en/of ouders. De verantwoordelijke functionarissen kunnen de beslissing natuurlijk altijd toelichten, mits ze op een respectvolle manier benaderd worden.
  Prestatie of recreatie, het belangrijkste voor een kind, eigenlijk voor iedereen, is plezier in het voetbal. Dat staat bij v.v. SVI voorop! 
   
  Leeftijdscategorieën

  Jeugd
  Er zijn bij v.v. SVI verschillende leeftijdscategorieën. Vanaf 5 jaar is het mogelijk om lid te worden van onze vereniging. Binnen de jeugdklassen (JO) kunnen zowel jongens als meisjes in één team spelen. De specifieke meidencompetitie is aangeduid met een M. Bij de senioren hebben wij zowel mannen als vrouwen die in competitieverband spelen of recreatief spelen.
  o Mini-'s: 5-6 jaar, trainen twee keer 60 minuten: op de woensdagmiddag en zaterdagochtend
  o JO-08, JO-09 en JO-10: 7-9 jaar, spelen 6 tegen 6 op een kwart veld, 4x 10 minuten
  o JO-11 en JO-12: 10 en 11 jaar, spelen 8 tegen 8 op een half veld, 4x 15 minuten
  o Vanaf JO-13: 12 jaar en ouder, spelen 11 tegen 11 op een heel veld, 2 x 30 minuten

  Senioren
  Ouder dan 18 jaar, spelen 11 tegen 11 op een heel veld, 2x 45 minuten.

  Tenue
  De v.v. SVI stelt aan elk team een tas met tenues beschikbaar. Deze kleding blijft eigendom van de vereniging. Zo ziet elk team er hetzelfde uit. U hoeft dus geen shirtje en broekje te kopen. De kosten voor het tenue zitten namelijk verwerkt in de contributie. De tas wordt per seizoen aan de elftalleider gegeven. De leden/ouders zijn verantwoordelijk voor het compleet en netjes houden van de tenues (zie ook het kledingprotocol).