• Contributie

   

  De tarieven die die worden gehanteerd zijn:

  Mini's

  € 40,00 per kwartaal

  Pupillen

  € 63,25 per kwartaal

  Junioren

  € 75,25 per kwartaal

  Senioren

  € 92,00 per kwartaal

  Zaalvoetbal

  € 50,00 per kwartaal

  Senioren 35/45+

  € 125,00 per jaar

  Ondersteunend lidmaatschap

  € 100,00 per jaar

  De tarieven zijn verhoogd conform de goedkeuring van de ALV van 26 maart 2024 (de contributie stijgt mee met de inflatie).

  De contributiebedragen per kwartaal zijn all-in, dus inclusief de KNVB-contributie en een bijdrage voor de wedstrijdkleding.

  Inning van contributie
  De leden die per kwartaal contributie verschuldigd zijn machtigen bij inschrijving de vereniging om eenmaal per kwartaal de contributie van hunnbank-/girorekening af te schrijven. De contributie wordt per kwartaal en bij vooruitbetaling geïnd rond het eerste weekend van de volgende maanden:

  • juli (1e kwartaal)
  • oktober (2e kwartaal)
  • januari (3e kwartaal)
  • april (4e kwartaal)

  Leden die een jaarlijkse contributie verschuldigd zijn krijgen aan het begin van het verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni, een factuur toegestuurd.

  Wordt u lid, maar de contributie van het desbetreffende kwartaal is reeds geïnd, dan zal de nog te betalen contributie van dat kwartaal middels een factuur in rekening worden gebracht.

  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft conform de statuten van de vereniging niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. In bijzondere gevallen kan het Algemeen Bestuur van de v.v. SVI hierop dispensatie verlenen.

  Herinneringen en aanmaningen
  Indien de automatische incasso mislukt of u betaalt uw factuur niet op tijd, dan zal een herinnering worden gestuurd.

  Indien de betalingstermijn van de herinnering is verlopen en v.v. SVI een 1e aanmaning moet verzenden, wordt het contributiebedrag met € 2,50 verhoogd.

  Indien een 2e aanmaning moet worden verzonden (de herinneringsfactuur en de 1e aanmaning zijn nog niet betaald) dan wordt het contributiebedrag met € 5,00 verhoogd. Van deze 2de aanmaning zullen ook de betreffende trainers en leiders worden ingelicht.

  Wanneer ook de tweede aanmaning niet betaald wordt zal dit direct leiden tot een speel- en trainingsverbod. Dit wordt schriftelijk aan de speler meegedeeld. De desbetreffende leider en trainer krijgt een kopie. Pas zodra de betalingsachterstand is voldaan, zal het speelverbod worden opgeheven.

  Financiële ondersteuning
  Indien uw financiële situatie het niet toelaat om uw zoon/dochter te laten sporten, dan zijn er wellicht mogelijkheden voor financiële ondersteuning:

  • Het Jeugdsportfonds

  Het Jeugdsportfonds biedt financiële ondersteuning aan Zwolse kinderen, in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar, die graag lid willen worden van een sportvereniging. Kijk voor meer informatie op http://zwolle.jeugdsportfonds.nl

  • Stichting Meedoen Zwolle

  Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke Stichting die in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen. Meer informatie is te vinden op: https://www.meedoenzwolle.nl/cms/

   

  Opzeggen lidmaatschap en stopzetten contributie
  Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen of zich willen overschrijven naar een andere vereniging moeten zich vóór 1 juni uitschrijven. Dit kan gedaan worden via het Ledenportaal.

  Is de afmelding niet binnengekomen voor 1 juni, dan blijft het betreffende lid maximaal één seizoen contributie verschuldigd. Het lidmaatschap geldt voor een duur van één jaar, afmelden kan dus alleen aan het einde van ieder seizoen! Een overschrijving of afmelding wordt alleen goedgekeurd als aan alle verplichtingen (zoals betaling contributie en inlevering kleding/materialen) zijn voldaan.

   

  Vragen ten aanzien van de contributie
  Indien er vragen zijn met betrekking tot de contributie kan contact worden opgenomen met Marcel van der Veen. Hiervoor kan een mail gestuurd worden aan contributie@vvsvi.nl.