• Historie

  Sportvereniging Ittersum is opgericht op 28 augustus 1952 als een voetbalvereniging. Gemakshalve werd het eerste verenigingsjaar afgesloten op 1 september 1953 en zo komen we waarschijnlijk aan de offciële oprichtingsdatum van 1 september 1952. Later kwamen er geleidelijk aan meer sporten bij. De voetballers kwamen uit de buurtschappen Ittersum, Oldeneel en Schelle, behorend bij de gemeente Zwollerkerspel.

  SVI werd in 1952 door de KNVB ingedeeld in de 3e klasse C Afdeling Zwolle en speelde haar thuiswedstrijden op een terrein achter Zandhove. De eerste echte wedstrijd op eigen terrein werd gespeeld in oktober 1952 tegen voetbalvereniging de Tuinders (het latere HTC). SVI won deze wedstrijd met 3-1. De aftrap werd verricht door de toenmalige burgermeester van Zwollerkerspel, de heer C. Slager, onder toeziend oog van besturen en supporters van beide verenigingen.

   

  Successen en een zwervend bestaan

  In 1954 werd SVI voor het eerst kampioen en promoveerde daardoor van de 3e klasse naar de 2e klasse van de afdeling Zwolle. In hetzelfde jaar werd SVI een omnivereniging doordat naast het voetbal ook een volleybalafdeling werd opgericht.

  In 1956 wordt SVI opnieuw kampioen met promotie naar de 1e klasse en wordt er een nieuw terrein aan de Nieuwe Deventerweg officieel geopend. Een terrein waarvan men wist dat het een tijdelijk onderkomen zou zijn. Het zou later nodig zijn voor de woningbouw aan o.a. de Sav. Lohmanlaan, Kuyperlaan en Troelstralaan.

  Al in 1959 was dat zover en de gemeente zag geen kans om te zorgen voor een ander voetbalveld. Uiteindelijk kon er worden gespeeld op een weiland aan de IJsseldijk, dat zo goed als mogelijk werd ingericht voor het spelen van voetbalwedstrijden. Het had een ideale ligging voor zwartkijkers. Volgens een oudgediende stonden er bij de derby SVI - WVF 800 mensen rond het veld en 400 op de dijk.

  In 1962 werd SVI, o.l.v. trainer Henny Stephan, kampioen in de 1e klasse A van de afdeling Zwolle en volgde na een 10-jarig bestaan de promotie naar de "grote" KNVB. Voorzitter G.J. Heersink kon meedelen dat er in hetzelfde jaar plannen zijn voor de aanleg van een nieuw veld aan de van Houtenlaan. Een veld dat een jaar later (1963) in gebruik kan worden genomen, maar er zijn nog geen kleedkamers. Buurtbewoners stellen hun garageruimte tijdelijk ter beschikking. De officiële opening van de kleedkamers en een kleine kantine gebeurd in 1964.

  In het jaar 1970 werd SVI kampioen in de 4e klasse van de KNVB. In een laatste wedstrijd werd tegen Hatto Heim werd met 1-0 gewonnen en daarmee was de promotie naar de 3e klasse een feit. Dat werd natuurlijk volgens SVI-traditie gepast gevierd.

  In het seizoen 1970/1971 wordt gestart met 4 seniorenteams, een C-1 en C-2, B-1, A-1 en A-2 en 4 pupillenteams. Die teams konden niet allemaal spelen op het veld aan de van Houtenlaan. Jeugdteams speelden onder andere op een veldje bij "Urbana", op de Marslanden en aan de Ceintuurbaan en later ook nog bij ZAC.     

  Groei en een vast honk

  Het spreekt vanzelf dat het bestuur van SVI voortdurend bij de gemeente aanklopte om te komen met een plan voor een nieuw sportcomplex. Uiteindelijk kon na vele jaren lobbyen in 1974 een nieuw sportpark in gebruik worden genomen. Met een grote mate van zelfwerkzaamheid werd een fraai clubhuis geopend, dat in 1975 haar deuren opende. Voor de openingshandeling trok Burgermeester Drijber een paar fraaie voetbalschoenen aan.

  In 1974 kwam er ook een nieuwe loot aan de omnivereniging want met de komst van het nieuwe sportcomplex waren ook twee tennisbanen, zodat er een lawntennis-afdeling kon worden opgericht. In de loop van de jaren groeide de vereniging verder met een wandelsport-, een basketbal-, een gymnastiek-, een badminton- en een tafeltennisvereniging. De wandelvereniging had echter een kortstondig bestaan. De komst van een rugby-afdeling in 1978 deed de omnivereniging in al haar voegen kraken. Het voetbalbestuur was falikant tegen maar in de ledenvergadering dolven de voetbalbestuurders het onderspit en dat leidde tot het aftreden van de meeste voetbalbestuursleden.

  Sportief gezien werd het in de beginjaren 70 minder. In 1972 was degradatie naar de 4e klasse KNVB een feit. Het seizoen erop kon het tij niet worden gekeerd en volgde degradatie naar de 1e klasse afdeling Zwolle.

  Zelfstandigheid en verdere groei

  Begin jaren 80 kwamen er wat scheurtjes in de omnivereniging. De rugbyafdeling kon bij SVI niet goed uit de voeten en vertrok in 1982 naar de v.v. ZAC. In dat jaar vierde SVI het 30-jarig jubileum met o.a. een feestavond en een reünie.

  In 1983 werd een commissie ingesteld "Functioneren SVI" en na rijp beraad wordt besloten dat de omnivereniging wordt opgeheven en dat de diverse sportafdelingen als afzonderlijke verenigingen verder gingen. De afdeling voetbal S.V.I. gaat verder onder de naam voetbalvereniging SVI.

  De perikelen binnen de omnivereniging hadden geen negatieve invloed op de sportieve prestaties. In 1983 wint het eerste elftal de KNVB-Beker, en twee jaar later werd men kampioen en promoveerde naar de 4e klasse KNVB. Echter, in 1990 volgde een degradatie en ging SVI terug naar de 1e klasse Afdeling Zwolle.

  Intussen kwam de wijk Zwolle-Zuid tot groei. Dit leidde tot een grote aanwas van nieuwe leden. SVI groeide stormachtig van een kleine 'dorpsvereniging' tot een grote amateurclub. In 1987 was het ledenaantal al opgelopen tot 565 leden, waarmee SVI tot de grotere voetbalverenigingen in Zwolle kon worden gerekend.

  (ver)bouwen en ambities

  De groei van de vereniging had gevolgen voor de capaciteit van ons sportpark en kleedkamers. Er werden begin jaren negentig nieuwe kleedkamers en een nieuw trainingsveld gerealiseerd. Ook het clubhuis onderging de nodige verbouwingen en aanpassingen. Tevens werd gebouwd aan een nieuwe materiaal- en verzorgingsruimte. Dat deze uitbreidingen noodzakelijk waren bleek wel uit het feit dat er in tien jaar liefst 400 nieuwe leden zich aanmelden. In 1998 stond de teller op 949 leden en leek SVI aan haar maximale aantal leden te zitten.    

  Het bestuur van de voetbalvereniging stelde midden jaren negentig een beleidsplan op "SVI op weg naar 2000". Één van de ambities was om in het jaar 2000 in de 2e klasse KNVB te spelen. Een herindeling van de KNVB zorgde ervoor dat SVI in 1996 in de vierde klasse kwam te voetballen. Twee jaar later werdt het kampioenschap en promotie naar de 3e klasse gevierd. Grote man achter dit succes was Nico Beltman, die naast het Voorzitterschap van de vereniging ook (interm)Hoofdtrainer was. Nog eens twee jaar later kon, met trainer Peter Reumer jr. aan het roer, via de nacompetitie de stap naar de 2e klasse worden gezet. En dus werd de doelstelling om in 2000 in de 2e klasse te voetballen gehaald!

  Het eerste jaar in de 2e klasse werd afgesloten met een keurige (gedeelde) 7e plaats. Dankzij een samenvoeging van de KNVB-districten Midden en Oost was SVI echter veroordeeld tot de nacompetitie, waarin zij het onderspit dolf. Na één seizoen was degradatie naar de 3e klasse een feit.

  Vijftig jaar en verder

  Het 50-jarig jubileum in september werd dus in de 3e klasse gevierd. Het feest was er niet minder om. Liefst twee weken stonden in het teken van het jubileum. Hoogtepunten van deze festiviteiten waren de drukbezochte wedstrijden tegen FC Zwolle en FC Twente én de presentatie van het jubileumboek 'Kappen en Draaien', het door Dick Hulleman en Jan Oelen geschreven boek over de historie van SVI.

  SVI had in 2002 de primeur in de regio Zwolle met de aanleg van een kunstgrasveld. Destijds nog een unicum in de wijde omgeving van Zwolle, wat tot gevolg had dat prof- en amateurclubs SVI snel wisten te vinden voor oefenwedstrijden en trainingen. Ook in een ander opzicht liet SVI zien een bruisende vereniging te zijn. In 2003 werd gestart met de Hanze Trophy, een grootschalig internationaal jeugdtoernooi dat sindsdien jaarlijks met Pasen wordt gespeeld.

  Andere speerpunten in het beleidsplan waren de verdere ontwikkeling van onze accomodatie. Het 'dijkje' langs het hoofdveld werd in 2004 een onoverdekte statribune en een jaar later werden twee nieuwe kleedkamers in gebruik genomen. Daarnaast werd het grasveld tussen het clubhuis en het hoofdveld bestraat, en vervolgens omgedoopt in het "Henk Eenkhoornplein". In 2005 was SVI na een bloedstollend slot van de competitie veroordeeld tot de nacompetitie. Op neutraal terrein in Den Ham won SVI de finale van de nacompetitie door BZSV de Blauwitters uit Borne met 2-0 te verslaan. Een terugkeer in de 2e klasse was een feit.

  In organisatorisch opzicht ging het echter niet geheel naar wens. Bestuurlijke problemen leidden uiteindelijk tot de instelling van een werkgroep die de SVI-organisatie doorlichtte en op zoek ging naar nieuwe bestuursleden. Het leek wel of dit zijn weerslag had op de sportieve prestaties, want de standaard-teams verkeerden in het seizoen 2006/2007 nagenoeg allemaal in degradatiegevaar.


  In oktober 2006 werd een nieuw Algemeen Bestuur gepresenteerd met Erik Fidder als Voorzitter. De vereniging herpakte zich en wist weer tot bloeit te komen. In 2007 werd het duizendste lid ingeschreven en groeide de vereniging gestaag verder. Die groei leidde vervolgens tot grote druk op de beschikbare kleedkamercapaciteit. Na een intensieve voorbeiding met veel politieke gesprekken kon in 2010 gestart worden met de bouw van vier extra kleedkamers en aanvullende ruimten. Die uitbreiding leverde de vereniging weer wat ruimte op om de gestaag groeiende wachtlijsten wat in te dammen.

  De groei van de vereniging ging gestaag verder, maar het plafond op het huidige sportcomplex lijkt bereikt. Elke jaar is het opstellen van een wedstrijd- en trainingsschema een flinke puzzel. De sportieve ambities vertalen zich in extra en specifieke trainingen, en daar moet ruimte voor gevonden worden.

  Met name bij de (jongste) jeugd is veel talent te zien en dat vertaald zich in sportieve prestaties. Zo speelt D1 in het seizoen 10-11 in de 2de Divisie, wat een unicum is voor onze vereniging. Minder florissant gaat het met het 1ste team. Dat degradeert in seizoen 10-11 naar de 3de Klasse.

  SVI oogt vitaal en gezond, maar er is zorg of dit zo behouden kan blijven. De samenwerking met de Stichting Clubhuis wordt nieuw leven ingeblazen waar beide partijen voordeel van moeten hebben. De organisatie van de vereniging wordt iets aangepast en de focus komt te liggen op het betrekken van zoveel mogelijk goede mensen bij onze vereniging.

  60 jaar jong

  In het seizoen 2012-2013 vierde SVI haar 60ste verjaardag. Weliswaar niet zo uitbundig als het 50-jarig jubileum maar zeker niet onopgemerkt. Ook nu stond er een wedstrijd tegen PEC Zwolle op het feestprogramma, waar velen op af kwamen. Naast een vrolijke verjaardagsfeest op 1 september was er nog een grote reünie dat tal van (oud) SVI-ers trok.

  In 2012 moest het eerste kunstgrasveld vervangen worden. Tien jaar van intensief gebruik had de mat tot de draad toe versleten. Geld voor een nieuw veld kon de Gemeente niet ophoesten en dus werd een creatieve oplossing gevonden. Profclub PEC Zwolle kreeg een nieuw veld en het oude werd naar de Siggels verplaatst. Met die mat kan SVI weer enkele jaren vooruit.

  Ook binnenshuis wordt druk verbouwd. De ruimtes in het clubhuis krijgen een flinke opknapbeurt waardoor SVI ook de komende jaren goed in haar eigen jasje zit.

  SVI anno nu

  SVI is vandaag de dag (één van) de grootste voetbalverenigingen in Zwolle en omstreken met meer dan 1300 leden. Deze leden zijn verdeeld over 11 seniorenteams, 4 A-juniorenteams, 5 B-juniorenteams, 8 C-juniorenteams, 7 D-pupillenteams, 10 E-pupillenteams en 11 F-pupillenteams. Daarnaast hebben we in de leeftijdscategorieën D, C en A meisjesteams. 
  Naast het veldvoetbal kent SVI ook nog een zaalvoetbaltak, waar enkele teams in actief zijn bij zowel de heren als dames.

  De v.v. SVI biedt tevens de mogelijkheid aan 5- en 6-jarigen (de Mini's) om op woensdagmiddag en zaterdagmorgen spelenderwijs het voetbal onder de knie te krijgen.
  Ook de ‘oudere’ spelers die niet meer in competitieverband actief zijn kunnen bij SVI terecht. Op vrijdagavond is er een groeiend aantal 35- en 45+ voetballers die vrijblijvend een partijtje voetbal spelen.

  Alle standaard-jeugdteams spelen inmiddels op Hoofdklasse-niveau. De aandacht zal verder gericht worden op de ontwikkeling van al onze spelers, elk op hun eigen niveau.

  Naast de voetballende leden prijst SVI zich gelukkig met een groot leger aan vrijwilligers. Zij zorgen er voor dat een ieder kan voetballen op zijn niveau en dat SVI in alle opzichten een gezonde vereniging kan blijven. Naast het voetbal zorgen de Activiteitencommissie en de Toernooicommissie ervoor dat er meer dan genoeg te beleven valt.

  Kortom, v.v. SVI was, is en blijft een bloeiende én boeiende vereniging!