• Lidmaatschap

  Uw zoon of dochter òf u zelf gaat bij voetbalvereniging SVI voetballen, super! Welkom op deze pagina met informatie over en voor (nieuwe) leden. Vaak zijn er vragen zoals "Mijn zoon of dochter wil graag bij SVI voetballen, hoe regel ik dat?", "Hoeveel contributie moet ik betalen?", "In welke leeftijdsgroep kom ik terecht?" etc.? We hopen dat u op deze pagina vindt wat u zoekt. Indien dit niet het geval is mail dan uw vraag naar leden@vvsvi.nl.

  We zijn een grote vereniging en als nieuw lid en/of ouders heeft u natuurlijk informatie nodig. We willen graag dat u snel opgenomen wordt in de SVI-familie, onze leus is dan ook 'SVI zit in ons bloed!' Om u te helpen geven we hier enige informatie over onze vereniging en uw rol als ouder of lid.

 • Meer informatie

  Contributie
  De leden van de vereniging zijn gehouden tot het betalen van een contributie. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Kijk voor meer informatie op de pagina Contributie.

  Leeftijdscategorieën

  Jeugd
  Er zijn bij v.v. SVI verschillende leeftijdscategorieën. Vanaf 5 jaar is het mogelijk om lid te worden van onze vereniging. Binnen de jeugdklassen (JO) kunnen zowel jongens als meisjes in één team spelen. De specifieke meidencompetitie is aangeduid met een M. Bij de senioren hebben wij zowel mannen als vrouwen die in competitieverband spelen of recreatief spelen.

  • Mini-'s: 5-6 jaar, trainen twee keer 60 minuten: op de woensdagmiddag en zaterdagochtend 
  • JO-08, JO-09 en JO-10: 7-9 jaar, spelen 6 tegen 6 op een kwart veld, 4x 10 minuten
  • JO-11 en JO-12: 10 en 11 jaar, spelen 8 tegen 8 op een half veld, 4x 15 minuten
  • Vanaf JO-13: 12 jaar en ouder, spelen 11 tegen 11 op een heel veld, 2 x 30 minuten

  Senioren
  Ouder dan 18 jaar, spelen 11 tegen 11 op een heel veld, 2x 45 minuten.

  Tenue
  De v.v. SVI stelt aan elk team een tas met tenues beschikbaar. Deze kleding blijft eigendom van de vereniging. Zo ziet elk team er hetzelfde uit. U hoeft dus geen shirtje en broekje te kopen. De kosten voor het tenue zitten namelijk verwerkt in de contributie. De tas wordt per seizoen aan de elftalleider gegeven. De leden/ouders zijn verantwoordelijk voor het compleet en netjes houden van de tenues (zie ook het kledingprotocol). 

  Lid zijn is meedoen
  De v.v. SVI is een vereniging die draait op de inzet van vele vrijwilligers. De Zwolse voetbalverenigingen hebben gezamenlijk afgesproken dat elk lid of ouder van een jeugdlid (< 16 jaar) zijn of haar steentje aan het verenigingsleven moet bijdragen (vanzelfsprekende teamtaken zoals per toerbeurt wassen en rijden vallen hier buiten!). Deze afspraak is vastgelegd in het "convenant vrijwilligersbeleid Zwolse amateurverenigingen, Lid zijn is meedoen!" en is ondertekend door alle Zwolse verenigingen.

  Middels een besluit van de Algemene Ledenvergadering is bepaald dat dit convenant de basis vormt voor het vrijwilligersbeleid van de v.v. SVI en derhalve alle leden en ouders van jeugdleden zich hieraan dienen te conformeren. Bij inschrijving als lid (of als ouder van een jeugdlid) vragen wij u dan ook uzelf te registreren in het Ledenportaal. Het Ledenportaal is ons digitale systeem waarmee wij vraag en aanbod van vrijwilligerstaken op elkaar afstemmen en waarin wij ons vrijwilligersbestand beheren. Tevens dient het Ledenportaal als belangrijk communicatiemiddel binnen v.v. SVI.

  Ik wil me graag aanmelden als lid
  Om u aan te melden als lid gaat u naar het aanmeldingsformulier. Klik op de knop hierboven voor het formulier. U ontvangt een bevestiging en met de coördinator kijken we of (directe) plaatsing in een team mogelijk is.

  Als u (of uw kind) geplaatst kan worden in een team dan krijgt u daar bericht van en kan de feitelijke inschrijving bij de ledenadministratie plaatsvinden. Bij deze inschrijving vragen wij u het volgende:

  • Invullen en ondertekening van het aanmeldformulier (incl. akkoord voor automatische contributie-incasso);
  • Registratie in het Ledenportaal (profiel èn formulier volledig ingevuld)
  • Een pasfoto voor de spelerspas (vanaf de D-pupillen)

  Je bent lid, en dan??
  Als alles is geregeld kun je gaan voetballen. Van je teamleider krijg je te horen wanneer je moet trainen en wanneer er wedstrijden zijn. Download ook de app voetbal.nl en meld je aan. Hier kun je ook alle info vinden over de wedstrijden. Als je meer wilt weten over onze vereniging, de afspraken die we onderling gemaakt hebben, wat je rechten zijn, maar ook wat je plichten zijn kijk dan eens in het voetbalreglement op de pagina Documenten. Op deze pagina staan nog meer documenten met nuttige informatie voor leden, ouders en vrijwilligers, zoals informatieboekjes, overige reglementen en de statuten van de v.v. SVI.

  Prestatie en recreatie
  Als uw kind op voetbal gaat, of u komt bij onze vereniging, dan betekent dit ook vaak dat je nauw betrokken raakt bij de voetbal, je praat met andere leden en of ouders over het spel, de spelers, de trainer, de scheidsrechter en wat er zoal meer gebeurt op een voetbalveld.

  Bij SVI gaan recreatie en prestatie hand in hand. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om op zijn/haar eigen niveau te kunnen voetballen. Dat betekent dat we al in een vroeg stadium (F-pupillen) selecteren. In principe gebeurt dat per geboortejaar, waarbij we o.a. kijken naar de voetbaltechnische mogelijkheden van een speler. Spelers die niet in een selectieteam spelen blijven zo veel mogelijk bij elkaar in een recreatief team. 

  Elk jaar worden de selectieteams met de grootste zorg samengesteld. Soms leidt dat tot teleurstelling en/of onbegrip bij kinderen, spelers en/of ouders. De verantwoordelijke functionarissen kunnen de beslissing natuurlijk altijd toelichten, mits ze op een respectvolle manier benaderd worden.

  Prestatie of recreatie, het belangrijkste voor een kind, eigenlijk voor iedereen, is plezier in het voetbal. Dat staat bij v.v. SVI voorop! 

  Boete/extra kosten
  Als leden van de KNVB een boete krijgen vanwege een gele en/of rode kaart of wanneer aan een elftal door de KNVB een boete wordt opgelegd, komt die boete voor rekening van de speler c.q. het team. Dit bedrag wordt middels een factuur in rekening gebracht bij het betreffende lid. Aan teams opgelegde boetes zullen in overleg met de betrokkenen worden geïncasseerd

  Overige informatie over de ledenadministratie - wijzigingen doorgeven
  Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op orde te houden vragen wij onze leden om wijziging van adres, telefoonnummer en/of e-mailadressen aan ons door te geven via het ledenportaal. 

  Opzeggen lidmaatschap en stopzetten contributie
  Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen of zich willen overschrijven naar een andere vereniging moeten zich vóór 1 juni uitschrijven. Dit kan gedaan worden via het ledenportaal.

  Is de afmelding niet binnengekomen voor 1 juni, dan blijft het betreffende lid maximaal één seizoen contributie verschuldigd. Het lidmaatschap geldt voor een duur van één jaar, afmelden kan dus alleen aan het einde van ieder seizoen! Een overschrijving of afmelding wordt alleen goedgekeurd als aan alle verplichtingen (zoals betaling contributie en inlevering kleding/materialen) zijn voldaan.